Program

Nasza propozycja to ubezpieczenie grupowego w formie grupy otwartej, poniżej przedstawimy charakterystykę takiej grupy, jej zakres.  Jednocześnie mamy nadzieję na Waszą rekomendację wśród najbliższych, w środowisku w którym żyjecie i pracujecie.

Najpopularniejszą w latach 90-tych formą ubezpieczeń  w Polsce były ubezpieczenia grupowe pracownicze, popularne petki w PZU, tym niemniej był to produkt kierowany głównie do podmiotów gospodarczych liczących kilkadziesiąt lub kilkaset osób.

Bardzo wiele osób korzystało z tej formy ubezpieczenia, niejednokrotnie było to jedyne ubezpieczenie jakie posiadali. Po wejściu do Polski dużych europejskich ubezpieczycieli walka o klienta znacznie się zaostrzyła, co zaowocowało pojawieniem się nowych, niespotykanych na naszym rynku rodzajów ubezpieczeń oraz innowacyjnych rozwiązań. Przede wszystkim, poza podstawową funkcją ubezpieczenia jaką jest ochrona życia, zaczęły dochodzić ryzyka za świadczenia związane z ochroną życia i zdrowia, rozszerzając zakres ochrony o te zdarzenia, które wywołują często tragiczne skutki dla klienta, jego najbliższych za życia.

Często zdarza się tak, że nie dbamy o swoje życie i zdrowie. Zabiegani nie zastanawiamy się nad tym co będzie, kiedy będzie, czy będzie, bo oczywiście nigdy nic NAM nie będzie. Na wiele z poruszonych tutaj problemów odpowiedzią jest dobrze skonstruowane ubezpieczenie grupowe, gdzie wysoka ochrona ubezpieczeniowa zapewnia minimum środków potrzebnych do walki z chorobą lub następstwami nieszczęśliwych wypadku. I to jest właśnie nasz produkt, który co ważne, umożliwia przystąpienie do grupy praktycznie każdej osobie spełniającej minimalne kryteria.

  • Korzyści z udziału w takim programie są następujące:
  • Zakres ubezpieczenia jest bardzo rozbudowany, ponieważ oferta dla grupy otwartej jest przygotowywana dla kilkutysięcznej rzeszy ubezpieczonych, co pozwala na wynegocjowanie niezwykle korzystnych warunków i bardzo szeroki zakres ubezpieczenia z uwzględnieniem katalogu poważnych zachorowań.
  • Każdy z Państwa dokonuje samodzielnie wyboru najlepiej dopasowanego do jego potrzeb wariantu ubezpieczenia, a takich wariantów jest pięć.
  • Ubezpieczenie jest przypisane do pracownika a nie do firmy, (brak polisy wystawianej na firmę), gdzie formą potwierdzenia zawarcia umowy jest indywidualny certyfikat uczestnictwa.
  • Nie ma żadnego znaczenia ani liczebność grupy ani ilość osób, które zechcą przystąpić do programu.
  • Program wyróżnia szybka likwidacja szkód, proste świadczenia nie wymagające powołania komisji lekarskiej są likwidowane przelewem na konto / czekiem lub przekazem do 3 dni roboczych.
  • Procedury przystępowania do ubezpieczenia są bardzo przejrzyste i przyjazne dla ubezpieczających, a procedury medyczne są skrócone do minimum.
  • Brak po stronie pracodawcy jakichkolwiek obciążeń związanych z obsługą ubezpieczenia.

Jesteśmy pewni, że nasza współpraca może przynieść wyłącznie obopólne korzyści, tym samym dziękujemy za możliwość złożenia Państwu takiej propozycji, mając nadzieję na owocną współpracę.